Binomne formule - vežbanje (Kombinatorika)

Apstrakt:

Rešeni složeniji primeri primenom binomne formule.

Primeri:

1. Naći peti član u razvoju binoma (√(1+x)-√(1-x))n, ako je koeficijent trećeg člana jednak 78.

2. Naći srednji član u razvoju binoma (a-2√a-5√(a-2/√a)m a>0, m∈ ako se zna da se koeficijenti petog i trećeg člana odnose kao 14:3.

3. Odrediti koeficijente uz x17 i x18 u razvoju (1+x5+x7)20.

4. Ispitati da li postoji racionalan član u razvoju (5√3+7√2)24.