Uvod u verovatnoću; Događaj; Operacija sa događajima (Verovatnoća i statistika)

Apstrakt: