Grafici trigonomerijskih funkcija (II deo) (Trigonometrija)

Apstrakt

Skiciranje grafika funkcije y=cosx i ispitivanje njegovih osobina. Skiciranje grafika funkcije y=tgx i ispitivanje njegovih osobina. Skiciranje grafika funkcije y=ctgx i ispitivanje njegovih osobina.