Neke relacije za elemente trougla (Trigonometrija)

Apstrakt

Formule za izračunavanje površine trougla pomoću dve stranice i ugla između njih. Dopune sinusne teoreme. Veza poluprečnika opisanog kruga oko trougla sa stranicama tog trougla, uglovima i površinom. Izvođenje Heronovog obrasca za površinu trougla. Veza poluprečnika upisanog kruga u trougao sa površinom i stranicama tog trougla.