Sinusna i kosinusna teorema (Trigonometrija)

Apstrakt

Dokaz sinusne i kosinusne teoreme. Primena sinusne i kosinusne teoreme u rešenim primerima. Dokaz Apolonijeve teoreme.

Primeri

1. Dokazati da u trouglu ABC važi jenakost (b-c)*cos α/2=a*sin (β-γ)/2.

2. Ako je D središte stranice BC trougla ABC tada važi Apolonijeva teorema |AB|2+|AC|2=2|AD|2+2|BD|2.