Trigonometrijske nejednačine - vežbanje (Trigonometrija)

Apstrakt

Primeri

1. Rešiti trigonometrijske nejednačinu cos2x+2sinx>1.

2. Rešiti trigonometrijske nejednačinu sinxcosπ/6+cosxsinπ/6<1/2.

3. Rešiti trigonometrijske nejednačinu sinx-3cosx<1.

4. Rešiti trigonometrijske nejednačinu 1+cosxcos3x>sin2x.