Imaginarna jedinica; Pojam kompleksnog broja (Stepenovanje i korenovanje)

Apstrakt

Pojam imaginarne jedinice (broj i). Pojam kompleksnog broja, realni i imaginarni deo komplesnog broja. Stepenovanje imaginarne jedinice (broja i).