Korenovanje - vežbanje (Stepenovanje i korenovanje)

Apstrakt

Rešeni primeri primene operacija sa korenima, racionalizacije imenioca razlomka,uprošćavanja izraza sa korenima.

Zadaci

1. Izračunati ((√ 3+2)/(√ 3+1)-(1/(√ 3+3)))*((√ 3+2)/(√ 3+3)+(1/(√ 3+1)))

2. Uprosti izraz a,b>0, a≠b ((1/(√a-√b)-((2√a)/(√a3+√b3))/((√a-√b)/(a-√ab+b)))*(a+b+2√ab)

3. a) Dokazati da važi √A+-√B=√((A+√AA-B)/2)+-√((A-√AA-B)/2), A≥0 B≥0 A2≥B
b) Primenom ove formule izračunati √(3√ 3-2√ 6)