Vežbanje trigonometrijske funkcije ma kog ugla (Trigonometrija)

Apstrakt

Određivanje vrednosti trigonometrijskih funkcija uopštenih uglova pomoću trigonometrijskog kruga.

Zadaci

1. Odrediti pomoću trigonometrijskog kruga vrednosti trigonometrijskih funkcija ugla α ako je:
a) α=2Π/3
b) α=5Π/6
c) α=11Π/2
d) α=-2Π