Osobine trigonometrijskih funkcija (Trigonometrija)

Apstrakt

Definisanje osobina trigonometrijskih funkcija (periodičnost, parnost i neparnost, ograničenost i znak trigonometrijskih funkcija).

Primer

1. Pomoću periodičnosti izraziti vrednosti trigonometrijskih funkcija sledećih uglova
a) cos 20Π/3
b) sin(-23Π/5)
c) tg 29Π/4