Metoda parcijalne integracije kod određenog integrala (Integrali)

Apstrakt:

Formula parcijalne integracije kod određenog integrala. Rešavanje određenih integrala metodom parcijalne integracije.

Primer:

1. Izračunati: ∫x*cosx*dx

2. Odrediti određene integrale metodom parcijalne integracije:
a) ∫lnx(x+1)dx
b) ∫x*arctgx*dx

3. Izračunati integral I(a)∫e-xsinx*dx.