Primena određenog integrala na izračunavanje površine ravne figure (Integrali)

Primer:

1. Izračunati površinu figure ograničene krivom y=-x2+10x-16 i pravom y=x+2.