Metoda zamene kod određenog integrala (Integrali)

Apstrakt:

Rešavanje određenih integrala metodom smene promenljive (metoda zamene).

Primer:

1. Izračunati: ∫(2x3+1)4*x2dx

2. Odrediti određene integrale:
a) ∫√(ex-1)dx
b) ∫dx/xlnx
c) ∫dx/√(5+4x-x2)
d) ∫3√x2*dx
e) ∫(&radic2x + 3√x)*dx
f) ∫(x-1)/&radicx*dx