Njutn - Lajbnicova formula (Integrali)

Apstrakt:

Teorema Njutn-Lajbnica za izračunavanje određenog integrala i njen dokaz. Rešavanje određenih integrala pomoću formule Njutn-Lajbnica.

Primer:

1. Primenom Njutn - Lajbnicova formule izračunati:
a) ∫ex*dx
b) ∫sinx*dx
c) ∫dx/(1+x2)
d) ∫3√x2*dx
e) ∫(&radic2x + 3√x)*dx
f) ∫(x-1)/&radicx*dx