Iracionalne nejednačine (Kvadratna jednačina i kvadratna funkcija)

Apstrakt

Pojam iracionalne nejednačine. Rešavanje iracionalne nejednačine oblika √a(x) ˂ b(x). Rešavanje iracionalne nejednačine oblika √a(x)˃ b(x).

Zadaci:

1. Rešiti iracionalne nejednačine:
a) √(x2-5x+4)<(x-3)
b) √((x2-4x+7)/(x-2))<2
c) √(-x2+x+6)>(1-x)
d) √(x+7)>(|x-5|/4).