Eksponencijalna funkcija - pojam i osobine (Eksponencijalna i logaritamska funkcija)

Apstrakt

Pojam i definicija eksponencijalne funkcije. Grafik eksponencijalne funkcije i njegove osobine.