Neprekidnost funkcije(Geometrijski smisao); Granična vrednost funkcije (Funkcije)

Apstrakt

Primeri:

1.Dokazati limx→2x2=4

2.Dokazati limx→1(x2+x+2)/(x-1)