Svojstva realnih funkcija - vežbanje (Funkcije)

Apstrakt

Određivanje oblasti definisanosti, oblasti vrednosti, osnovnog perioda, nula i parnosti različitih funkcija. Ispitivanje ograničenosti, znaka i monotonosti različitih funkcija.

Primeri:

1.Data je funkcija f(x)=sin(2x-pi;/4)+cos(2x-3π/4). Odrediti
a) oblast definisanosti b) oblast vrednosti c) osnovni period
d) nule funkcije e) ispitati parnost

2.Za funkciju f(x)=(x-1)*log10(x2-4x+3) odrediti
a) oblast definisanosti b) ispitati parnost
c) nule d) znak

3. Ispitati ograničenost i monotonost funkcije f(x)=x2(x2+1)