Permutacije sa ponavljanjem (Kombinatorika)

Apstrakt:

Permutacije sa ponavljanjem - definicija i formula za njihovo izračunavanje.

Primeri:

1. Odrediti broj permutacija elemenata 0,0,1,1,0,0,1.

2. Odrediti 15. permutaciju elemenata 0,0,1,1,0,0,1.

3. Odrediti koja je po redu permutacija TABLA, ako je prva permutacija AABLT.