Mešoviti proizvod (Vektori)

Apstrakt

Definisanje mešovitog proizvoda vektora. Definicija skalarne projekcije vektora. Izračunavanje zapremine paralelopipeda nad vektorima pomoću mešovitog proizvoda. Osobine mešovitog proizvoda. Mešoviti proizvod vektora pomoću koordinata. Uslov komplanarnosti vektora pomoću mešovitog proizvoda.

Primeri:

1. Dokazati da su vektori a=6i+3j+k, b=3i+6j+k c=i+8j+k komplanarni.