Stepen sa racionalnim izložiocem (Stepenovanje i korenovanje)

Apstrakt

Pojam i definicija stepena sa racionalnim izložiocem. Operacije sa stepenima sa racionalnim izložiocem.