Rešavanje kvadratnih jednačina - vežbanje (Kvadratna jednačina i kvadratna funkcija)

Apstrakt

Rešavanje jednačina sa apsolutnim vrednostima koje se svode na kvadratne jednačine. Rešavanje kvadratnih jednačina sa parametrima. Rešavanje kvadratnih jednačina sa algebarskim razlomcima.

Primeri

1. Rešiti kvadratnu jednačinu 2x2-5x-3|x-2|=0.

2. Rešiti kvadratnu jednačinu x2-2ax+a2+b2=0, a,b∈R.

3. Rešiti kvadratnu jednačinu |x22-4|+3|=x+3.

4. Rešiti kvadratnu jednačinu
((m+x)/(m-x))-((x-m)/(x+m))=2mx/m2-x2, m∈R.