Rešavanje kvadratnih jednačina - vežbanje (Kvadratna jednačina i kvadratna funkcija)

Apstrakt

Rešavanje jednačina sa apsolutnim vrednostima, koje se svode na kvadratne jednačine. Rešavanje kvadratnih jednačina sa parametrima. Rešavanje kvadratnih jednačina sa algebarskim razlomcima.

Primeri:

1. Rešiti kvadratnu jednačinu: 2x2-5x-3|x-2|=0.

2. Rešiti kvadratnu jednačinu: x2-2ax+a2+b2=0, a,b∈R.

3. Rešiti kvadratnu jednačinu: |x22-4|+3|=x+3.

4. Rešiti kvadratnu jednačinu:
((m+x)/(m-x))-((x-m)/(x+m))=2mx/m2-x2, m∈R.