Vektori, pojam, osobine i operacije (Vektori)

Apstrakt