Sistemi tri jednačine sa tri nepoznate - drugi deo (Determinante reda dva i tri)

Apstrakt

Rešavanje sistema tri jednačine sa tri nepoznate sa parametrima pomoću determinanti reda tri. Primena u zadacima.

Primeri:

1. Rešiti sistem jednačina ax+y+z=1 ∧ x-ay+z=2 ∧ x+y+az=-3 a∈R.