Definicija trigonometrijskih funkcija oštrog ugla - drugi deo (Trigonometrija)

Apstrakt

Zadaci

1. Dužina katete pravouglog trougla ABC su a=3, b=4. Odrediti vrednosti trigonometrijskih funkcija oštrog ugla alfa.

2. Izračunati vrednosti trigonometrijskih funkcija nagibnog ugla dijagonale kocke prema osnovi.

3. Ako je a=10cm osnovica, b=13cm krak jednakokrakog trougla odrediti vrednosti svih trigonometrijskih f-ja unutrašnjeg ugla na osnovici trougla.