Kvadratna funkcija vežbanje - drugi deo (Kvadratna jednačina i kvadratna funkcija)

Apstrakt

Rešavanje zadatka primenom osobina kvadratne funkcije i skiciranje grafika funkcije.

Zadaci

1. U funkciji y=-x2+(k+3)x-3k+1 odrediti realan parametar k tako da funkcija ima maksimum za x=3 a zatim ispitaj njen tok i skicirati grafik.

2. U kvadratnoj jednačini x2-px+p-1=0 odredi vrednost realnog parametra p tako da x12+x22 bude minimalno.

3. Odrediti sve realne brojeve k za koje je kvadratna funkcija f(x)=(2k-1)x2+(k+2)x+k-1 pozitivna je za sve realne vrednosti x.