Kvadratna nejednačina - pojam i rešavanje (Kvadratna jednačina i kvadratna funkcija)

Apstrakt

Pojam kvadratne nejednačine. Znak kvadratnog trinoma ax2+bx+c u zavisnosti od koeficijenta a i diskriminante D. Rešavanje kvadratne nejednačine.

Primeri:

1. Rešiti kvadratne nejednačine:
a) 2x2-5x+3>0
b) -x2+12x-36>=0
c) 11x2-4x+5<0

2. Rešiti kvadratne nejednačine:
a) (2x2+x-3)/(-3x2-5x+2)>=0
b) (x2-3x+2)/(x2+3x+2)<1
c) (11x-10)/(2x-1)>=8x/(x+2)