Piramida i njeni ravni preseci (I deo) (Poliedri)

Apstrakt

Primeri

1. Osnova piramide je pravougaonik čije su dužine stanice 12cm i 16cm, a sve su joj bočne ivice dužine 26cm. Izračunati visinu piramide.

2. Dokazati da su kod pravilne piramide sve bočne ivice podudarne duži.