Piramida i njeni ravni preseci (I deo) (Poliedri)

Apstrakt

Definicija n-tostrane piramide. Osnova, bočne strane, osnovne ivice, bočne ivice, vrh i temena piramide. Visina piramide i visina bočne strane piramide (apotema). Podela piramida. Pojam pravilne piramide. Tri slučaja preseka ravni i piramide. Teorema o preseku piramide sa nekom ravni koja je paralelna sa osnovom (odnos površine preseka i površine osnove piramide).

Primeri:

1. Osnova piramide je pravougaonik, čije su dužine stranice 12cm i 16cm, a sve su joj bočne ivice dužine 26cm. Izračunati visinu piramide.

2. Dokazati da su kod pravilne piramide sve bočne ivice podudarne duži.