Elementarna teorija brojeva (Nizovi; Matematička indukcija)

Apstrakt

Primeri:

1. Ako je n prirodan broj dokazati 6/2n3-3n2+n.

2. Odrediti broj p ako su p i 8p2+1 prosti brojevi.

3. Odrediti primenom Euklidovog algoritma najveći zajednički delilac brojeva 24 i 42 a zatim rešiti jednačinu 24x+42y=NZD(24,42).