Osnovni pojmovi o nizovima; Aritmetički niz (Nizovi; Matematička indukcija)

Apstrakt

Primeri:

1. Dat je niz sa svojim opštim članom an=(3n2-1)/(n2+1). Ispitati njegovu ograničenost

2. Dat je niz sa svojim opštim članom an=n/(n+1). Ispitati njegovu monotonost.

3. Peti član aritmetičkog niza (an) je 19 a deseti član niza je 99. Odrediti niz (an).