Osnovne konstrukcije u ravni (Podudarnost)

Apstrakt

Osnovne konstrukcije (konstruisanje prave ili kruga). Elementarne konstrukcije (jednostavne i često korišćene konstrukcije). Etape u rešavanju konstruktivnih zadataka (analiza, konstrukcija, dokaz i diskusija). Nerešivi konstruktivni problemi.

Primer:

1. Prave a i b seku "van crteža" u tački Q. Konstruisati pravu kroz datu tačku P i "nedostižnu tačku" Q.