Funkcija y=a*cos(bx+c) i njen grafik (Trigonometrija)

Apstrakt

Skiciranje grafika funkcije y=a*cos(b*x+c) i ispitivanje njegovih osobina.

Primeri

1. Ispitati funkciju y=-cos(2x-π/4) i nacrtati njen grafik