Funkcija y=a*sin(bx+c) i njen grafik (II deo) (Trigonometrija)

Apstrakt

Skiciranje specijalnog slučaja grafika funkcije y=sinb*x i njegove osobine. Skiciranje grafika funkcije y=a*sin(b*x+c) i ispitivanje njegovih osobina.

Primeri

1.Nacrtati grafik funkcije y=3sin(2/3x+π/3) i ispitati njegove osobine