Funkcija y=a*tg bx i njen grafik (Trigonometrija)

Apstrakt

Skiciranje specijalnih slučajeva grafika funkcija y=a*tgx i y=tgb*x i ispitivanje njihovih osobina. Skiciranje grafika funkcije y=a*tgb*x i ispitivanje njegovih osobina.

Primeri

1. Nacrtati grafik funkcije i ispitati njegove osobine
a) y=2tgx
b) y=-1/2tgx

2. Nacrtati grafik funkcije i ispitati sve njegove osobine y=tg2x

3. Nacrtati grafik funkcije i ispitati sve njegove osobine y=2tg(-2/3x)