Razmera i proporcija (Proporcionalnost)

Apstrakt

Pojam razmere. Osnovno svojstvo razmere. Pojam proste proporcije. Osobine proporcije. Definicija geometrijske sredine brojeva. Pojam produžene proporcije.

Zadaci:

1. Razmeru (2*1/12)/(3*1/3) uprostiti na odnos dva cela broja.

2. Koje od datih četvorki mogu biti proporcionalne veličine? a)4,6,8,12 b)6,7,8,9 c)2m,3m,4m,6m

3. Napisati produženu proporciju na osnovu prostih proporcija a:b=3:4, b:c=3:4, d:a=7:6.