Direktna i obrnuta proporcionalnost; Srazmerni račun (Proporcionalnost)

Apstrakt

Definicija direktne i obrnute proporcionalnosti. Grafik direktne i obrnute proporcionalnosti. Prost srazmerni račun. Složeni srazmerni račun.

Zadaci

1. Za 4,5m nekog štofa plaćeno je 19 800din. Koliko treba platiti za 7m istog štofa?

2. Vagon pun džakova cementa istovarilo je 3 radnika za 12 časova. Za koliko časova bi to isto učinilo 4 radnika?

3. Za 15 000 dinara kupljeno je 4m štofa širine 75cm. Koliko treba novca za 8m štofa širine 45cm?

4. 28 radnika asfaltiraju za 17 dana 5 440m puta, radeći dnevno 8 časova. Koliko dana će raditi 42 radnika na sledećoj deonici puta dužine 5 040m sa skraćenim radnim vremenom od 7 časova dnevno?