Direktna i obrnuta proporcionalnost; Srazmerni račun (Proporcionalnost)

Apstrakt

Definicija direktne i obrnute proporcionalnosti. Grafik direktne i obrnute proporcionalnosti. Prost srazmerni račun. Složeni srazmerni račun.

Zadaci:

1. Za 4,5m nekog štofa plaćeno je 19 800din. Koliko treba platiti za 7m istog štofa?

2. Vagon pun džakova cementa istovarilo je 3 radnika za 12 časova. Za koliko časova bi to isto učinilo 4 radnika?

3. Za 15 000 dinara kupljeno je 4m štofa širine 75cm. Koliko treba novca za 8m štofa širine 45cm?

4. 28 radnika asfaltiraju za 17 dana 5 440m puta, radeći dnevno 8 časova. Koliko dana će raditi 42 radnika na sledećoj deonici puta dužine 5 040m sa skraćenim radnim vremenom od 7 časova dnevno?