Račun podele (Proporcionalnost)

Apstrakt

Prost račun podele. Složeni račun podele. Primena direktne i obrnute proporcionalnosti kod računa podele.

Zadaci:

1. Četiri učenika su nagrađena nagradom od 36 000 dinara. Koliko dobija svako od njih ako se nagrada deli u razmeri 3/2:2:5/2:3?

2. Prodavnica je nabavila tri spavaće sobe po cenama 480 000, 800 000, 300 000 dinara. Troškovi nabavke iznose ukupno 197 888 dinara i odlučeno je da se troškovi raspodele obrnuto srazmerno cenama. Kako su raspoređeni troškovi?

3. Zoran, Dušan i Nikola su nasledili sumu od 277 500 dinara. Prema testamentu, delovi koje dobijaju redom Zoran i Dušan odnose sa kao 3:2, a deo koji pripada Nikoli prema Zoranovom delu, stoji u razmeri 4:5. Koliko je svako od njih nasledio?

4. Fabrika za proizvodnju voćnih sokova rasporedila je 136 200kg voća na četiri pogona, tako da I dobije 15% manje od III, IV dobija 10% više od III a III za 20% više od II. Koliko će kilograma voća preraditi svaki pogon?

5. Zalaganjem radnika postignuta je ušteda u materijalu. Uprava preduzeća je odlučila da iznos od 19 683 972 dinara podeli radnicima iz tri pogona u kojima je ostvarena ušteda i to direktno srazmerno broju radnika u ukupnoj uštedi: I pogon 7 radnika ušteda 31,5t; II pogon 9 radnika ušteda 48,6t; III pogon 11 radnika ušteda 69,3t;