Račun mešanja (Proporcionalnost)

Apstrakt

Primena računa mešanja na zadatke koji se odnose na mešavine, legure, rastvore, smeše,... Izračunavanje odnosa po kome se mešaju komponente u nekoj smeši.

Zadaci:

1. Na skladištu ima kafe po ceni od 750 din/kg i od 550 din/kg. Napraviti 120kg mešavine, koja će se prodavati po 680 din/kg.

2. Treba pomešati tri vrste bronze. Jedna sadrži 30% bakra, druga 50% bakra, treća 65% bakra. U kojoj razmeri treba pomešati ove legure da se dobije nova legura sa 45% bakra?

3. Koliko srebara finoće 900%o,700%o i 600%o treba uzeti, da bi se dobio pehar mase 18kg i finoće 750%o?

4. Koliko litara vode temperature 12oC treba pomešati sa 5l vode temperature 70oC da bi se dobila mešavina temperature 37oC?

5. U izvesnu količinu 80%-nog alkohola dodato je 12l vode i dobijen je 60%-ni alkohol. Kolika je prvobitna količina alkohola?

6. Koliko litara vode treba sipati u mešavinu 40l 60%-nog alkohola i 60l 40%-nog alkohola, da bi se dobio 25%-ni alkohol?