Procentni račun (Proporcionalnost)

Apstrakt

Osnovno pravilo procentnog računa. Glavnica, procentni iznos, procenat. Promil. Osnovno pravilo promilnog računa.

Zadaci:

1. Ako se plati u gotovini, cena knjige je niža za 20% i iznosi 2625 dinara. Koliki je popust?

2. Cena košulje je 6 400 dinara. Posle poskupljenja za 20% došlo je do pojeftinjenja za 20%. Kolika je nova cena košulje?

3. Za koliko procenata se promeni površina pravougaonika, ako mu se dužina poveća za 10% a širina smanji za 10%?

4. U Vanjinoj prodavnici košulja je prvo poskupela za 10% a onda pojeftinila za 10%. Kod Jelene je ista takva košulja prvo pojeftinila za 10% pa onda poskupela za isti procenat. Boško nije menjao cene. U kojoj prodavnici je sada ta košulja najjeftinija?

5. Tek oboreno stablo je merilo 2,25t i sadržalo je 64%o vode. Posle nedelju dana to stablo je sadržalo 46%o vode. Za koliko se smanjila težina stabla za nedelju dana?

6. Godišnji priraštaj stanovništva u Loznici iznosi 35,5%o odnosno 1349 stanovnika. Koliko ljudi trenutno živi u Loznici?