Čitanje grafika kvadratne funkcije (Kvadratna jednačina i kvadratna funkcija)

Apstrakt

Osobine kvadratnih funkcija (domen, kodomen, nule, znak, parnost, monotonost i ekstremne vrednosti funkcije). Grafik funkcije y= ax2+n, a,n≠0 - crtanje i osobine. Grafik funkcije y=a(x-m)2, a,m≠0 - crtanje i osobine.

Primeri:

1. Nacrtati grafik sledećih funkcija i ispitati njihove osobine:
a) y=3x2
b) y=-2x2

2. Skicirati grafike sledećih funkcija:
a) y=3x2-4
b) y=-2x2+3

3. Skicirati grafike sledećih funkcija:
a) y=3(x-5)2
b) y=-2(x+4)2