Metoda smene promenljive kod rešavanja neodređenog integrala (Integrali)

Apstrakt:

Rešeni primeri izračunavanja neodređenih integrala metodom smene promenjive.

Primeri:

1. Izračunati integrale metodom smene promenljivih:
a) ∫cos3x*dx
b) ∫ex/(1+e2x)*dx

2. Izračunati neodređene integrale metodom smene:
a) ∫(2x+1)/(x2+x+3)dx
b) ∫tgx*dx
c) ∫sin3x*dx
d) ∫(2x-6)5dx
e) ∫3√(2x-1)*dx
f) ∫(x*dx)/4+x4
g) ∫dx/√(3-4x2)
h) ∫dx/(x2-4x+5)