Sistematizacija logike i skupova - prvi deo (Logika i skupovi)

Apstrakt

Potreban i dovoljan uslov. Svodjenje na apsurd. Tekstualni zadaci kod skupova. Relacije. Funkcionalna jednačina. Slaganje funkcija.

Zadaci

1. Dopunite rečenice rečima: potrebno, dovoljno ili potrebno i dovoljno.

2. Svodjenjem na apsurd dokazati da je formula tautologija.

3. U prevodilačkoj agenciji rade 52 prevodioca. Medju njima 20 govori ruski, 19 francuski, 35 engleski. Ruski i engleski govori 11 prevodilaca, francuski i ruski 7 a francuski i engleski 9.
a) Koliko prevodilaca govori sva tri jezika
b) Koliko njih govori samo ruski