Racionalni, iracionalni i realni brojevi - sistematizacija prvi deo (Realni brojevi)

Apstrakt

Pretvaranje periodično beskonačnih decimalnih brojeva u razlomke. Dokaz da je √3 iracionalan broj. Jednačine sa dve apsolutne vrednosti.

Zadaci

1. Napisati u obliku razlomka sledeće decimalne zapise a)x=2,0072007 b)x=207,208207

2. Dokazati da su sledeći brojevi iracionalni a)√3 b)√(2+√3)

3. Naći sve realne brojeve tako da važi 2|x+1|-3|x-2|=1