Geometrijsko mesto tačaka (Analitička geometrija u ravni)

Apstrakt

Primeri:

1. Dat je jednakokraki trougao čija temena imaju koordinate A(4,2), B(-4,2), C(0,-2). Naći geometrijsko mesto tačaka takvih da je zbir kvadrata odstojanja od stranica jednak 12.

2. Naći geometrijsko mesto tačaka takvih da se dele ordinate kruga k: x2+y2=25 u odnosu 3:5.

3. Naći geometrijsko mesto tačaka iz kojih se parabola y2=2px vidi pod pravim uglom.

4. Odrediti geometrijsko mesto centara krugova koji dodiruju krug x2+y2-8x+2y-8=0 i pravu x+5=0.

5. Odrediti geometrijsko mesto težišta trouglova ABC ako je A(1,0), B(5,0) i teme C pripada simetrali prvog i trećeg kvadranta.