Uopštenje pojma ugla; Radijan (Trigonometrija)

Apstrakt

Uopštenje pojma ugla. Pojam i definicija pojma radijan. Prevođenje ugla datog u stepenima u radijane i obrnuto.

Zadaci

1. Odrediti radijansku meru ugla

2. Odrediti meru uglova u stepenima

3. Odrediti radijansku meru uopštenog ugla

4. Izraziti u radijanima ugao između satnih kazaljki