Rastavljanje kvadratnog trinoma na linerane činioce (Kvadratna jednačina i kvadratna funkcija)

Apstrakt

Izvođenje formule za rastavljanje kvadratnog trinoma ax2+bx+c na linearne činioce. Skraćivanje algebarskih razlomaka primenom formule za rastavljanje kvadratnog trinoma. Rešavanje različitih zadataka primenom rastavljanja kvadratnog trinoma na linearne činioce.

Primeri:

1. Skrati razlomke:
a)(2x2-7x+3)/(2x2+3x-2)
b)(x3-1)/(x2-6x+5).

2. Reši jednačinu (1+2x/(x+4))+(27/(2x2+7x-4))=6/(2x+1).