Jednačine koje se svode na kvadratne I deo (Kvadratna jednačina i kvadratna funkcija)

Apstrakt

Metoda zamene promenljive u rešavanju kvadratnih jednačina. Pojam bikvadratne jednačine. Rešavanje bikvadratnih jednačina.

Zadaci:

1. Reši jednačinu ((x2+2x+1)/(x2+2x+2))+((x2+2x+2)/(x2+2x+3))=7/6.

2. Reši jednačine:
a) x4+8x2-9=0
b) x6-7x3-8=0.