Jednačine koje se svode na kvadratne II deo (Kvadratna jednačina i kvadratna funkcija)

Apstrakt

Pojam simetrične (recipročne) jednačine. Rešavanje simetričnih jednačina parnog i neparnog stepena. Pojam kososimetrične jednačine. Rešavanje kososimetričnih jednačina.

Zadaci:

1. Reši simetričnu jednačinu: 2x2+3x3-16x2+3x+2=0.

2. Reši simetričnu jednačinu:
x7+3x6+2x5+4x4+4x3+2x2+3x+1=0.

3. Reši kososimetričnu jednačinu:
x5-7x4+16x3-16x2+7x-1=0.