Tablica neodređenih integrala (Integrali)

Primeri:

1. Odrediti vrednosti integrala primenom osnovnih teorema o integralu i primenom tablice neodređenih integrala.