Definicija trigonometrijskih funkcija oštrog ugla - I deo (Trigonometrija pravouglog trougla)

Apstrakt

Pojam i oblast proučavanja trigonometrije. Osnovne trigonometrijske funkcije (sinus, kosinus, tangens i kotangens). Definicije osnovnih trigonometrijskih funkcija u pravouglom trouglu. Trigonometrijske funkcije sekans i kosekans i njihove definicije.